Program do kosztorysowania SYKAL

sykal wlt puddopng

Seria programów kosztorysowych SYKAL została stworzona przez fachowców i dla fachowców, ale także dla osób, które dotychczas nie parały się kosztorysowaniem. Programy te cechuje prostota i intuicyjność oraz fachowość, co sprawia, że są zarówno szybkimi i prostymi, ale także w pełni profesjonalnymi narzędziami do sporządzania kosztorysów na każdym etapie inwestycji oraz wycen i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów. Dzięki szerokiej gamie branżowej programy z rodziny SYKAL mają zastosowanie w kosztorysowaniu robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych, konserwatorskich, elektrycznych i wielu innych. Profesjonalizm programu kosztorysowego SYKAL został nagrodzony złotym medalem Targów Poznańskich BUDMA, a także rekomendacją Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla branżowej wersji SYKAL`A przeznaczonej dla elektryków – SYKAL ELT. Rodzina programów kosztorysowych SYKAL to rozwiązanie dla firm budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, drogowych i wielu innych, które chciałyby w sposób fachowy, i co warto dodać niedrogi, tworzyć oferty przetargowe, wyceny i kosztorysy w ramach swojej działalności branżowej.

 

 

pdfsyk

 

Możliwości programu SYKAL:

 • Ponad 270 katalogów norm budowlanych wraz z opisami technologii robót i założeniami (KNR, KNNR, KSNR, WACETOB, PKZ, KNCK, KNP).
 • Tworzenie własnych norm.
 • Własna baza cen robocizny, materiałów, sprzętu i narzutów (aktualizowana co kwartał).
 • Czytelny układ katalogów.
 • Kosztorysowanie uproszczone w pełni zgodne z obowiązującą ustawą.
 • Możliwość kalkulowania pozycji metodą szczegółową i uproszczoną w jednym kosztorysie.
 • Wczytywanie najpopularniejszych cenników: Sekocenbud, Intercenbud.
 • Praca z dowolną ilością równocześnie otwartych dokumentów (kosztorysy, KNR-y, katalogi własne).
 • Bezpośredni wgląd w aktualną wartość kosztorysu, elementu, pozycji.
 • Arkusz kalkulacyjny obmiaru przedmiaru.
 • Zestaw wydruków obejmujący: książkę obmiarów/przedmiarów, tabelę elementów, zestawienia RMS, kosztorysy: kosztorys ślepy, inwestorski, ofertowy, szczegółowy, powykonawczy, wykaz materiałów inwestora….
 • Możliwość importowania danych z innych programów kosztorysowych w formacie ATH.
 • Możliwość eksportowania kosztorysu do formatu ATH i Exel.
 • Szybki i sprawne wyszukiwanie na podstawie indeksu lub fragmentu nazwy.
 • Wstawiania kodów z wbudowanej pełnej bazy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) na stronę tytułową kosztorysu bądź do jego elementu.
 • Wprowadzenia i wydruku opisu specyfikacji technicznej.
 • Dołączanie do kosztorysu plików w formie załączników i wydruku ich listy na stronie tytułowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r.
 • Pełna integracja ze środowiskiem Windows i pakietem MS Office
 • możliwość załączenia Przeglądarki Wydruków SYK-POKAZ – sykal.pl/sykpokaz
 • jeśli macie Państwo jakiekolwiek techniczne trudności możecie skorzystać z pomocy zdalnej naszego konsultanta, szczegóły znajdziecie pod adresem   www.sykal.pl/kontakt-pomoc/

Elementy funkcjonalności w rodzinie programów SYKAL:

 • Tworzenie listy kontrahentów (inwestorów i wykonawców).
 • Obliczanie czasu pracy rusztowań.
 • Obliczanie kosztów transportu.
 • Przeliczanie norm, cen w przypadku zamiany jednostki, w oparciu o tabelę przeliczników jednostek.
 • Sporządzanie zbiorczego zestawienia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, ZZK, PKRB, PKPP), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 października 2001r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1480):
  • Przyporządkowanie pozycji kosztorysowych do odpowiedniej grupy kosztów.
  • Zbiorcze Zestawienie Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI).
  • Szczegółowy wydruk poszczególnych grup kosztów inwestycji z wyszczególnieniem przyporządkowanych pozycji kosztorysowych.
  • Planowanie Kosztów Robót Budowlanych (PKRB).
  • Planowanie Kosztów Prac Projektowych (PKPP).
 • Swobodna numeracja kosztorysu.
 • Wielopoziomowa struktura kosztorysu.
 • Tworzenie kosztorysów wzorcowych.
 • Możliwość kontrolowania postępu prac przez wprowadzanie obmiarów (procentowo i ilościowo) wykonanych robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych (procentówka).
 • Wysyłanie kosztorysów pocztą elektroniczną bezpośrednio z programu.
 • Wydruk faktur i tworzenie bazy kontrahentów.
 • Obliczanie cen jednostkowych elementów (po kosztach bezpośrednich oraz z narzutami).
 • Obliczanie ceny jednostkowej dla całego kosztorysu.
 • Zaawansowane przeszukiwanie bazy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
 • Wprowadzanie numeru i opisu specyfikacji technicznej do kosztorysu i/lub do pozycji kosztorysowej.
 • Automatyczne obliczanie robót ziemnych – wykopu liniowego w metrach bieżących dla rurociągów
 • Korzystanie z norm scalonych oraz tworzenie własnych norm scalonych

 

 

do sklepu m

Wykaz KNR
Pełny wykaz KNR-ów znajdziecie Państwo tutaj.

Wymagania minimalne

 • system Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10,
 • 512 MB RAM,
 • 500MB wolnego miejsca na dysku C.

Aktualizacje
Kwartalne oraz jednorazowe.

Film instruktażowy
O tym jak prosto i łatwo tworzyć kosztorysy w Sykalu, dowiesz się, drogi Kliencie z pokazowego filmu.