Obliczanie i przeliczanie

Obliczanie czasu pracy rusztowań oraz kosztów transportu.
Przeliczanie norm, cen w przypadku zamiany jednostki,
w oparciu o tabelę przeliczników jednostek.

Obliczanie cen

Obliczanie cen jednostkowych elementów (po kosztach bezpośrednich oraz z narzutami). Obliczanie ceny jednostkowej dla całego kosztorysu.

Kontrolowanie pracy

Możliwość kontrolowania postępu prac przez wprowadzanie obmiarów (procentowo i ilościowo) wykonanych robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych (procentówka).

Zbiorcze zestawienia

Sporządzanie zbiorczego zestawienia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, ZZK, PKRB, PKPP), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 października 2001r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1480)

Kosztorysowanie

Swobodna numeracja kosztorysu.Wielopoziomowa struktura kosztorysu.Tworzenie kosztorysów wzorcowych.

Automatyzacja pracy

Automatyczne obliczanie robót ziemnych – wykopu liniowego w metrach bieżących dla rurociągów Korzystanie z norm scalonych oraz tworzenie własnych norm scalonych

Dlaczego inni wybierają program Sykal?

Program do kosztorysowania Sykal cechuje prostota i intuicyjność oraz fachowość, co sprawia, że jest zarówno szybkim i prostym, ale także w pełni profesjonalnym narzędziem do sporządzania kosztorysów na każdym etapie inwestycji oraz wycen i weryfikacji kosztorysów, szacowania kosztów napraw i remontów.

Dzięki szerokiej gamie branżowej program do kosztorysowania SYKAL ma zastosowanie w kosztorysowaniu robót budowlanych, instalacyjnych, drogowych, konserwatorskich, elektrycznych i wielu innych. Za swój profesjonalizm program kosztorysowy SYKAL został nagrodzony złotym medalem Targów Poznańskich BUDMA, a także rekomendacją Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla branżowej wersji SYKAL`A przeznaczonej dla elektryków – SYKAL ELT. Kupując program do kosztorysowania Sykal otrzymujesz zestaw KNR zgodnie z wybraną opcją oraz aktualne cenniki materiałów, sprzętu i robocizny. Każdy program stacjonarny Sykal posiada te same funkcje oraz możliwości, różni się wyłącznie ilością norm.

budma sep

Ponad 200 katalogów norm

Ponad 200 katalogów norm budowlanych wraz z opisami technologii robót i założeniami (KNR, KNNR, KSNR, WACETOB, PKZ, KNCK, KNP) oraz możliwość tworzenia własnych norm.

Import i Export danych

Możliwość importowania danych z innych programów kosztorysowych w formacie ATH oraz możliwość eksportowania kosztorysu do formatu ATH i Excel. Szybkie i sprawne wyszukiwanie na podstawie indeksu lub fragmentu nazwy.

Zgodność z obowiązującą ustawą

Kosztorysowanie uproszczone w pełni zgodne z obowiązującą ustawą. Możliwość kalkulowania pozycji metodą szczegółową i uproszczoną w jednym kosztorysie. Wprowadzenia i wydruku opisu specyfikacji technicznej.

Wybierz wariant dla swojego biznesu

regulamin