SYKAL to program kosztorysowy, który powstał z myślą o kosztorysantach chcących przejrzystości tworzonego kosztorysu. Idea, jaka przyświecała jego twórcom to maksymalne uproszczenie i przyspieszenie pracy kosztorysanta oraz stworzenie narzędzia dającego jasny wgląd w tworzony kosztorys i maksymalną jego przejrzystość. SYKAL zawiera zintegrowane bazy norm i cen materiałów oraz sprzętu. Jest to program, który umożliwia sporządzanie kosztorysów w trybie kalkulacji uproszczonych, jak i szczegółowych. Swoją prostotę i szybkość działania zawdzięcza automatycznemu pobieraniu przez program cen materiałów, sprzętu i robocizny, powiązanych indeksem z bazami normatywnymi, co pozwala na stałe monitorowanie wartości kosztorysu po wpisaniu kolejnej pozycji w kosztorysie. SYKAL umożliwia tworzenie własnych elementów scalonych, najczęściej występujących/kosztorysowanych obiektów w działalności firmy. Niewątpliwym atutem programu jest możliwość zaprojektowania i wyliczenia dowolnego wykopu liniowego dla rurociągów w metrach bieżących (wykop =>wywóz urobku=> wykonanie podsypki pod rurociąg=> obsypanie rurociągu=>wymiana gruntu=> zasypanie i zagęszczenie).

Obliczanie i przeliczanie

Obliczanie czasu pracy rusztowań oraz kosztów transportu.
Przeliczanie norm, cen w przypadku zamiany jednostki,
w oparciu o tabelę przeliczników jednostek.

Obliczanie cen

Obliczanie cen jednostkowych elementów (po kosztach bezpośrednich oraz z narzutami). Obliczanie ceny jednostkowej dla całego kosztorysu.

Kontrolowanie pracy

Możliwość kontrolowania postępu prac przez wprowadzanie obmiarów (procentowo i ilościowo) wykonanych robót w poszczególnych okresach rozliczeniowych (procentówka).

Zbiorcze zestawienia

Sporządzanie zbiorczego zestawienia Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI, ZZK, PKRB, PKPP), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 października 2001r. (Dz. U. Nr 133 poz. 1480)

Kosztorysowanie

Swobodna numeracja kosztorysu.Wielopoziomowa struktura kosztorysu.Tworzenie kosztorysów wzorcowych.

Automatyzacja pracy

Automatyczne obliczanie robót ziemnych – wykopu liniowego w metrach bieżących dla rurociągów Korzystanie z norm scalonych oraz tworzenie własnych norm scalonych

Każdy program SYKAL obejmuje najnowszą wersję oprogramowania systemu zawierającą wszystkie rozszerzenia programowe, a w tym:
 • komplet katalogów norm prostych - zależny od wybranego programu
 • WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji), PKRB, PKPP
 • rozliczenia finansowe (powykonawcze) wraz z fakturowaniem
 • tworzenie własnych norm złożonych tj. elementów scalonych i obiektów
 • wykop liniowy
 • eksport i import kosztorysów w formacie ATH (do i z innych systemów kosztorysowych)
 • eksport wydruków do Excela, pocztą e-mail, przeglądarka wydruków
 • Indeks materiałowy
 • aktualne zbiory cen jednostkowych (cenniki) materiałów i sprzętu oraz stawek robocizny i narzutów
 • aktualne pełne zbiory cen robót
 • Galeria programu

  Filmy instruktażowe

  Wybierz wariant dla swojego biznesu

  Wymagania sprzętowe

  Minimalne wymagania programu Sykal:
  • komputer z zainstalowanym systemem Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10
  • minimum 256 MB pamięci RAM
  • 300 MB wolnego miejsca na dysku twardym
  • rozdzielczość ekranu: 1024x768, 16-bitowa głębia kolorów

  Aktualizacje

  • Kwartalne
  • jednorazowe
  regulamin