Program Sykal pozwala na umieszczanie w kosztorysie pozycji złożonych (scalających kilka pozycji w jedną), czyli tzw. elementy scalone.
Można przerzucać do kosztorysu gotowe takie elementy (a nawet całe obiekty) – wykorzystując m.in. oferowane przez program SYKAL katalogi Elementów Scalonych, a także wprowadzać tego typu pozycje własne – tworząc je „od ręki” na podstawie standardowych norm, dowolnych innych pozycji itp.
Pozycje scalone to mini-kosztorysy na wykonanie określonego elementu, zakresu robót, czy  obiektu, ale wyrażone na ustaloną jednostkę miary: 1 m, 1 m3 kubatury, itp. – np.:
ściana wraz z tynkami, malowaniem i otworami – na 1 m2
roboty ziemne liniowe (wykop, odeskowanie i zasyp) – na 1 m wykopu
kompletny rurociąg (roboty ziemne j.w. + roboty technologiczne) – na 1 m wodociągu, kanału czy też sieci C.O.
Pod względem budowy i sposobu ich obsługi w SYKAL-u, w zasadzie nie różnią się od „zwykłych” pozycji – za wyjątkiem samej zawartości. W miejsce nakładów (R,M,S) w pozycji scalonej wystąpią kolejne pozycje kosztorysowe, których podstawą najczęściej będzie norma – ale może być nią także inna pozycja scalona, cena robót, lub nakład R,M,S, tak jak w każdym „normalnym” kosztorysie.

regulamin